Αιμοληψία κατ'οίκον

Έμπειροι αιμολήπτες των κέντρων μας αναλαμβάνουν την λήψη αίματος

Περισσότερα

Συμβεβλημένα
Ασφαλιστικά Ταμεία

 EOPYY

Περισσότερα

Eξυπηρέτηση ΑμεΑ

Η εξωτερική και εσωτερική διαμόρφωση των περισσοτέρων εργαστηρίων δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης

Περισσότερα

 personell

To προσωπικό μας

Περισσότερα

×

 

 

   COVID-19

 

Μοριακός έλεγχος με Real Time PCR
 
 
 
-Στα εργαστήρια του δικτύου διενεργούμε Μοριακό Επιβεβαιωτικό Έλεγχο με Real Time PCR με εξοπλισμό BioRad.
 
-Δυνατότητα εξαγωγής αποτελέσματος ακόμα και την ίδια ημέρα.
 
-Για ταξιδιώτες εκδίδεται απάντηση σε Αγγλικά.
 
-Δυνατότητα ανίχνευσης και μεταλλάξεων.